BESTILL BILLETT

>>> Sjå aktelle visningstider / bestill billettar herHausten 2019 er det annonserte solnedgangvisningar onsdagar og sundagar.
Morgonvisning på laurdagar.TIDSPUNKT OG VARIGHEIT

Starttid og varigheit for visning i lysverket forheld seg til sola sin syklus og dei skiftande årstidene. 
I tidsrommet på ca 30 min. før soloppgang/solnedgang - og ca 30 min. etter, får du den fulle opplevinga.

Om sommaren vil soloppgangen inntreffa tidleg på døgeret, medan skumringa vil koma seint.
Vinterstid vil det vera motsett; sein soloppgang og tidleg solnedgang.

 PRISAR

Enkeltbillettar
Ordinær: kr 120,-
Born 4-16 år: kr 60,-


Grupper  - privat visning
Grunnpris kr 1500,- inkluderer opp til 5 personar
Over 5 personar: Tillegg kr 120,- per person

Inngang i bygget på dagtid, tilgjengeleg heile året:
For deg som har løyst ordinær Kabusobillett (kr 90,-/55,-/born u. 16 år gratis) er det høve til å sjå Hardanger Skyspace i Kabuso si opningstid. 
NB! Merk at ved desse visningane er lysprogrammet ikkje aktivt.  


Private visningar: Soloppgang/-nedgangsvisningar utanom dei oppsette tidspunkta er elles tilgjengelege.
I prinsipp er det mogeleg med visningar ved kvar soloppgang og solnedgang - ta kontakt med Kabuso for førespurnad.  Spørsmål og gruppebestilling:   
Ta kontakt med Kabuso,  tlf 474 79 987 / post@kabuso.no  

 

Bestill Nå!