PUBLISERT 25.04.2017
Takk!

Fem år etter at James Turrell for fyrste gong vitja Hardanger, er Kabuso stolt og glad for å ha kunne avduke dette spektakulære kunstverket.

Tusen takk til Turrell for å gjere denne draumen verkeleg! Vi står også i stor takksemd til kurator Rembert Biemond, som oppretta kontakten vår til kunstnaren.
Biemond har vore ein uvurderleg støttespelar gjennom prosessen.

Elles vil vi takke varmt for alle økonomiske bidrag som har gjort det mulig for oss å reise dette kunstverket:

NORSK KULTURFOND
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
KVAM HERAD
KVAM NÆRINGSRÅD
HARDANGERRÅDET
NORWEGIAN HULL CLUB

Del på Facebook